Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Υλικό Διάχυσης

Προωθητικό Υλικό

Αφίσες Έργουαφίσα 1
αφίσα 2
αφίσα 3
αφίσα 4
Προωθητικά βίντεοvideo 1
video 2
video 3
video 4
Εκθέσεις Verde.tec
Βραδιά Ερευνητή
Athens Science Festival
Newsletters
newsletter 1
newsletter 2
newsletter 3
ΠαρουσιάσειςΣυνολική Παρουσίαση έργου