Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Υλικό Διάχυσης

Αφίσα Έργου(pdf)
Παρουσίαση στην έκθεση Verde.tec(link)