Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Όραμα για ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ψηφιακό Μουσείο

Το έργο e-ΠαλΜ έχει στόχο τη δημιουργία του Εικονικού Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας! Οι επισκέπτες μέσω της εφαρμογής θα μπορούν με τη χρήση ενός απλού υπολογιστή ή tablet να περιηγηθούν διαδικτυακά σε όλο το μουσείο και να λάβουν χρήσιμες επιστημονικές πληροφορίες για τα εκθέματά του!


Το έργο

Το έργο με τίτλο «Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο (e-ΠαλΜ)» (κωδικός πράξης: MIS 5185020), που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), αναπτύσσει μία πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών εικονικής περιήγησης και εκπαίδευσης στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας που στεγάζεται στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το έργο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023. Σε αυτό συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα το εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής (NETMODE – http://www.netmode.ntua.gr) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (https://www.uoa.gr/to_panepistimio/moyseia/palaiontologias_kai_geologias/) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου στεγάζεται το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας και η εταιρεία Omega Technology (http://www.omegatech.gr).