Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Ολοκληρώθηκε η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας

Η δοκιμαστική λειτουργία του e-ΠαλΜ έλαβε τέλος. Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο το Μουσείο υποδέχτηκε οργανωμένα groups επισκεπτών καθώς και μεμονωμένους επισκέπτες. Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στον φυσικό χώρο του Μουσείο και να δουν τα εκθέματα από κοντά. Στην συνέχεια τους παρουσίαζονταν οι λειτουργίες της πλατφόρμας e-ΠαλΜ και ενθαρρύνονταν και οι ίδιοι να την επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στο πλούσιο υλικό και τις υπηρεσίες που έχει δημιουργήσει η ομάδα του έργου. Στο τέλος, οι επισκέπτες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο όπου αξιολόγησαν ξεχωριστά κάθε κομμάτι των ψηφιακών υπηρεσιών και είχαν την δυνατότητα να αφήσουν σχόλια για την περαιτέρω βελτίωση του.