Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Η δοκιμαστική λειτουργία του e-ΠαλΜ βρίσκεται σε εξέλιξη

Το e-ΠαλΜ έχει περάσει στην φάση της πιλοτικής λειτουργίας και στο πλαίσιο αυτής η ομάδα του Μουσείου υποδέχεται επισκέπτες στους οποίους παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου. Οι επισκέπτες μετά το πέρας της επίδειξης και έχοντας έρθει σε επαφή με τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχονται (πράκτορας συζητήσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα και παιχνίδια, 3D απεικονίσεις των εκθεμάτων, κλπ) καλούνται να πούνε την γνώμη τους και να μας υποδείξουν σημεία που επιδέχονται βελτίωσης συμπληρόνοντας τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης.