Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Το e-ΠαλΜ στο 13 ο Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

To e-ΠαλΜ βρέθηκε στην Καβάλα το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 για το 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και παρουσίασε την ερευνητική εργασία «A Dynamic Interactive Virtual Museum for Enhancing Students Engagement». Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται εν συντομία η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας και οι προσφερόμενες υπηρεσίες της, όπως η εικονική περιήγηση 360, ο Εικονικός Πράκτορας Συζητήσεων, τα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Περιγράφονται επίσης η δυναμικότητα της πλατφόρμας ως προς την εφαρμοσιμότητά της σε άλλο χώρο πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και η εύκολη διαχείριση του περιεχομένου της από το επιστημονικό προσωπικό του μουσείου χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.

Κατά την παρουσίαση προβλήθηκε και ένα σύντομο demo βίντεο του εικονικού μουσείου, γεγονός που βοήθησε τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν καλύτερα την εφαρμογή και τις υπηρεσίες της.

Το e-ΠαλΜ κέρδισε το ενδιαφέρον των συνέδρων και δημιουργήθηκαν επαφές για περαιτέρω ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.