Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Δημοσίευση στο περιοδικό MDPI Heritage

H εργασία της ομάδας του e-ΠαλΜ με τίτλο «An Enhanced Methodology for Creating Digital Twins within a Paleontological Museum Using Photogrammetry and Laser Scanning Techniques» έγινε δεκτή από το περιοδικό Heritage του MDPI.  

Πολλά συγχαρητήρια!