Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Δημοσίευση στο συνέδριο IISA 2023

Η ερευνητική εργασία με τίτλο «Novel Museum Digitalization Framework: The Use Case of the Athens Museum of Paleontology and Geology» παρουσιάστηκε στο 14o Διεθνές Συνέδριο IISA 2023 (International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications) που έγινε στο Βόλο από τις 10 ως τις 12 Ιουλίου 2023.

Η εργασία περιγράφει κατά κύριο λόγο την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας v-Palm, και τα συστήματα που την αποτελούν όπως το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, το Μηχανισμό Δημιουργίας Περιεχομένου, τον Εικονικό πράκτορας και τη Διεπαφή Χρήστη.

Η εργασία τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού για τις τεχνολογικές καινοτομίες που εισάγει και το πλήθος των εφαρμογών που παρέχονται στους χρήστες.