Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

6η συνάντηση εργασίας του έργου

Στις 6 Ιουνίου 2023 έγινε η 6 η συνάντηση του έργου. Η συνάντηση ήταν όπως πάντα πολυ εποικοδομητική και κράτησε όλο το πρωί προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα που υπήρχαν στην αντζέντα. Παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχουν κάνει όλες οι ομάδες του έργου, επιλύθηκαν θέματα που είχαν ανακύψει, έγινε προγραμματισμός μελλοντικών επιμέρους συναντήσεων και καθορίστηκε νέος χρονικός προγραμματισμός δράσεων και εσωτερικών παραδοτέων.