Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Δημοσίευση στο συνέδριο Patch 2023

Ο μηχανισμός του εικονικού πράκτορα (chatbot) που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα e-ΠαλΜ καθώς και ο μηχανισμός συστάσεων που προσφέρει η πλατφόρμα μέσω του chatbot έγινε δεκτό για δημοσίευση στα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου Patch 2023 που θα διεξαχθεί 26-29 Ιουνίου στην Κύπρο. 

Το chatbot υποβοηθά τον εικονικό επισκέπτη κατά την περιήγησή του στο μουσείο, παρουσιάζοντας τις διαθέσιμες υπηρεσίες της εφαρμογής, οδηγώντας τον επισκέπτη κατευθείαν μέσα στο εικονικό μουσείο σε έκθεμα που επιθυμεί να δει, παρουσιάζοντας παιχνίδια ή εκπαιδευτικά προγράμματα που αναζητά ο χρήστης κατά τη συνομιλία τους, απαντώντας σε οτιδήποτε ερωτηθεί από το χρήστη. Επίσης, μέσω του μηχανισμού συστάσεων προτείνει στον επισκέπτη εκθέματα που ταιριάζουν στο προφίλ του και τα ενδιαφέροντά του.  

Το chatbot είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συγκεκριμένα από το εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (NETMODE). Χρησιμοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP, Natural Language Processing) και μέσω Named Entity Recognizer ανιχνεύει αναφορές σε οντότητες που βοηθούν στην απάντηση ερωτημάτων μέσω κειμένου (ελληνικά ή αγγλικά) που εισάγει ο χρήστης. Το Σύστημα των Συστάσεων (Recommender System) που παρέχεται στον εικονικό επισκέπτη μέσω του chatbot χρησιμοποιεί μία υβριδική μέθοδο που συνδυάζει πληροφορίες από την περιήγηση του επισκέπτη αλλά και από το ιστορικό επίσκεψης προηγούμενων επισκεπτών. Οι λειτουργίες του chatbot υποστηρίζονται από έναν γράφο γνώσης (Knowledge Graph) που αποθηκεύει όλη την απαραίτητη πληροφορία.