Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Η Ομάδα

Το ΕΜΠ και συγκεκριμένα το εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής (NETMODE – http://www.netmode.ntua.gr) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι o συντονιστής του έργου e-ΠαλΜ. Τα μέλη της ομάδας έχοντας μεγάλη ερευνητική εμπειρία αναπτύσσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς υποστήριξης της εικονικής περιήγησης και συγκεκριμένα αναπτύσσουν έναν Εικονικό Πράκτορα (agent) που μέσω ερωταποκρίσεων υποβοηθά τον επισκέπτη στην περιήγησή του. O Εικονικός Πράκτορας επικοινωνεί με τον
χρήστη μέσω συγκεκριμένων επιλογών (buttons), ελεύθερου κειμένου και ομιλίας γεγονός που κάνει την περιήγηση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του ΕΚΠΑ είναι το αρχαιότερο και πλουσιότερο σε ευρήματα ελληνικό κέντρο παλαιοντολογικής έρευνας και περιλαμβάνει απολιθώματα ζώων και φυτών από όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας πάνω από 300 εκατομμύρια χρόνια γεωλογικής ιστορίας της χώρας μας. Το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση των εκθεμάτων και των δειγμάτων των συλλογών, με περιγραφές, επιστημονικά κείμενα, 3d απεικονίσεις, φωτογραφικό υλικό και βίντεο. Επίσης αναπτύσσει μία σειρά παιχνιδιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένη στο ψηφιοποιημένο υλικό του μουσείου.

Η εταιρεία πληροφορικής Omega Technology (http://www.omegatech.gr) μέσα από την πολυετή πείρα της στην ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας, αναπτύσσει την πλατφόρμα εικονικής περιήγησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών του e-ΠαλΜ. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη σχεδίαση εκπαιδευτικών παιχνιδιών και έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή διαχείρισης, μέσω της οποίας επιτρέπεται η εύκολη ανανέωση τους από το προσωπικό του φορέα, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις προγραμματισμού.