Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Παρακαλούμε κατόπιν της προσωπικής εμπειρίας από τη χρήση της πλατφόρμας και των εφαρμογών της, συμπληρώστε το ερωτηματολογίο που μπορείτε να βρείτε εδω