Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Ομάδα ΕΜΠ

Συμεών Παπαβασιλείου

Καθηγητής ΕΜΠ

Γιώργος Καρυδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιώργος Αλεξανδρίδης

ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Τάσος Ζαφειρόπουλος

Αθηνά Θάνου

Μάρκος Κωσταντάκης

Κώστας Μιχαλάκης

Βίκυ Ορφανίδου

Γεωργία Σταυροπούλου

Κώστας Τσιτσεκλής

Γεώργιος Σαμαρτζής