Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η εφαρμογή e-ΠαλΜ διαθέτει ένα εύρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες του μουσείου. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μία προσομοίωση ξενάγησης στο μουσείο με ξεναγό και σκοπό έχει την καλύτερη κατανόηση των εκθεμάτων και της έκθεσης συνολικά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σχεδιασμένα από το επιστημονικό προσωπικό του μουσείου, είναι διαδραστικά και πλήρως παραμετροποιήσιμα. Περιλαμβάνουν επιστημονικό κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, αλλά και παιχνίδια. Δημιουργούνται και τροποποιούνται εύκολα από τους επιστήμονες του μουσείου μέσω της εργαλειοθήκης που προσφέρει η λύση e-ΠαλΜ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα από το μενού της εφαρμογής και υπάρχει τουλάχιστον ένα ανά θεματική ενότητα του μουσείου.