Προηγμένες Υπηρεσίες Περιήγησης και Εκπαίδευσης στο Εικονικό Παλαιοντολογικό και Γεωλογικό Μουσείο
NTUA NKUA Omega

Εικονικός Πράκτορας

Μία από τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις πληροφορικής που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα e-ΠαλΜ είναι ο Εικονικός Πράκτορας, ο οποίος εμφανίζεται στο παράθυρο της περιήγησης 360ᵒ και υποβοηθά τον επισκέπτη στην ξενάγησή του.

Ο εικονικός πράκτορας ο οποίος αναπτύσσεται με τη χρήση του λογισμικού Rasa Server, εμφανίζεται σε ένα μικρό παράθυρο στην κεντρική οθόνη και προτείνει στο χρήστη να επιλέξει μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της πλατφόρμας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι η εικονική ξενάγηση στο περιβάλλον 360ᵒ του μουσείου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και η αναζήτηση εκθέματος. Ο χρήστης είτε επιλέγει μία από αυτές τις υπηρεσίες και συνεχίζει την επικοινωνία με τον agent μέχρι να του εμφανιστεί στην οθόνη η πληροφορία που επιθυμεί ή πληκτρολογεί κατευθείαν την πληροφορία που θέλει (π.χ. κρανίο αρκούδας ή κόκαλα ζώων). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να πει προφορικά ο επισκέπτης αυτό που αναζητά και ο εικονικός πράκτορας να μετατρέψει την ομιλία σε κείμενο και να εμφανίσει στη συνέχεια στον επισκέπτη την πληροφορία που ζήτησε. Μία ακόμα τεχνολογική καινοτομία του e-ΠαλΜ που παρέχεται μέσω του εικονικού πράκτορα είναι η παροχή προσωποποιημένων συστάσεων. Ο εικονικός πράκτορας μπορεί να προτείνει στον επισκέπτη εκθέματα ανάλογα με τις προτιμήσεις του ίδιου του επισκέπτη σε συνδυασμό όμως και με επιλογές παλαιότερων επισκεπτών. Οι προσωποποιημένες αυτές συστάσεις στοχεύουν στην αύξηση της Ποιότητας της Εμπειρίας του επισκέπτη καθώς χωρίς να αφιερώσει πολύ χρόνο και κόπο στην αναζήτηση των εκθεμάτων, θα καταφέρει τελικά να δει τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα για αυτόν εκθέματα.